Menu

Konkursy dla hodowców

Konkursy dla hodowców

Konkurs na najwyższy wzrost wydajności krów mlecznych

Konkurs w którym mogą wziąć udział wszyscy producenci bydła mlecznego, którzy zanotowali wzrost wydajności w poprzednim roku i posiadają stado (min. 20 szt.) pod oceną użytkowości mlecznej. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kupon zgłoszeniowy i załączyć kserokopie z wynikami.
Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody w postaci Prela 3.5®:

Wyniki konkursu za rok 2020 >>>

Najbardziej mięsna świnia

W konkursie tym mogą wziąć udział wszyscy producenci żywca wieprzowego, którzy w odstawili tuczniki do zakładów mięsnych prowadzących ocenę mięsności. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kupon zgłoszeniowy i załączyć kserokopie z wynikami mięsności. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody w postaci Protamino Premium®.

Lista laureatów konkursu w roku 2020

Konkurs na najwyższy wzrost wydajności krów mlecznych

Konkurs w którym mogą wziąć udział wszyscy producenci bydła mlecznego, którzy zanotowali wzrost wydajności w poprzednim roku i posiadają stado (min. 20 szt.) pod oceną użytkowości mlecznej. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kupon zgłoszeniowy i załączyć kserokopie z wynikami.
Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody w postaci Prela 3.5®:

Wyniki konkursu za rok 2020 >>>

Najbardziej mięsna świnia

W konkursie tym mogą wziąć udział wszyscy producenci żywca wieprzowego, którzy w odstawili tuczniki do zakładów mięsnych prowadzących ocenę mięsności. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kupon zgłoszeniowy i załączyć kserokopie z wynikami mięsności. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody w postaci Protamino Premium®.

Lista laureatów konkursu w roku 2020